De Nye Nomader

Beskrivelse

De Nye Nomader

 

Migrantarbejderne er vore dages nomader.

De tilpasser sig arbejdsmarkedets luner og søger derhen, hvor der er arbejde at få.
De bevæger sig rundt i Danmark og Europa som skygger uden identitet.
Måske ser vi dem, men vi taler ikke med dem.
Ikke tale, ikke høre, ikke se er blevet hverdagens måde at undgå det, vi ikke magter at forholde os til.
Uden identitet bliver migrantarbejderen usynlig og rettighedsløs og virker i værste fald som et truende fremmedelement.

Vi har brug for en verden uden skygger af mennesker, vi ikke er bekendte med. Vi skal bruge fotografiet til at skabe mulighed for, at mennesker vil og tør spejle sig i hinanden og mindske fjendebillederne og distancen mellem folk. Derved kan vi skabe sammenhæng og solidaritet mellem mennesker på tværs af historie, vilkår og baggrund.

Nomaderne er en hastigt voksende gruppe mennesker.
I marts 2023 udgør den udenlandske arbejdskraft 368.000 personer.
De arbejder bl.a. i brancher som landbrug, gartneri, byggeri, hotel, service, transport og rengøring.

De Nye Nomader er støttet af Kulturstyrelsen Øernes Kunst Fond